Facebook
ČISTÍME HALY

Pláště výrobních hal, fasády

čištění pláště, čištění fasád, čištění skladů, čištění logistických center, čištění obchodních center, čištění sportovišť


Světlíky

Velmi žádanou službou je čištění světlíků, která ve většině případů přinese radikální posun v přísunu denního světla, které je mnohem přívětivější lidskému organismu než světlo umělé. 


Technologické rozvody

Převážně se jedná o odsátí prachu na energonosičích a kabelových svazcích, rozvodech tepla, tepelných zářičích, osvětlení, vzduchotechnice, kaloriferech, rozvodech plynu a dalších jiných typech vedení. 


Mostové jeřáby a jeřábové dráhy

Jedná se o hrubé odsátí nečistot za pomocí průmyslových vysavačů a následné ruční dočištění vhodnými chemickými prostředky.


Odprášení konstrukcí hal

Čištění veškerých nosných a jiných konstrukcí haly – tj. všeho mezi stropem a podlahou haly – sloupy, vzpěry a jiné konstrukční prvky.


Sekční průmyslová vrata

Kompletní odmaštění a vyleštění jednotlivých lamel sekčních vrat z vnitřní i vnější strany. Z vnější strany většinou oplach pomocí tlakové vody, z vnitřní strany vrat ručním stíráním do hader.


Strojové čištění podlah

Podlahu důkladně odmastíme a vyčistíme pomocí strojního podlahového čističe.

V hůře přístupných místech provádíme ruční čištění podlahy - jedná se zejména o bezprostřední blízkost strojů, kde je ztížený přístup a silný stupeň znečištění.


Ostatní specializovaná čištění

Nabízíme rovněž specializovaná čištění - tj. drah dopravníků lakoven, řetězů dopravníků a mosazných závěsů, stěn silně znečištěných pecí, práškovacích boxů apod.


broušení a epox nátěry podlah

jedná se o kompletní renovace betonových podlah výrobních hal, skladů, autodílen atd.


Výmalba výrobních hal a nátěry fasád

Po důkladném očištění zděných části jsme schopni nabídnout kompletní výmalbu haly předem dohodnutými barvami, výmalba probíhá ručním malováním, tak nástřikem.

Realizujeme taktéž obnovu fasádních nátěrů.


úklid sněhu ze střech, odstranění ledu

Nabízíme úklid sněhu ze střech, aby nedošlo k přetěžování nosných konstrukcí.

Odstranění rampouchů, ledu a sněhových převisů z okapů a jiných problémových míst, kde hrozí riziko pádu sněhové hmoty.


Generální úklid

Zajistíme kompletní generální úklid výrobních hal, skladů, obchodních center, městských budov, sportovišť po:

- stavebních pracích
- rekonstrukcích
- malování
- pravidelné periodické generální úklidy od střechy až po podlahu..


sekání trávy

Nabízíme pravidelné sekání trávy zahradním traktorem, motorovou sekačkou, na hůře přístupných místech křovinořezem.


plošná dezinfekce proti virům (COVID 19)

V současně nelehké době nabízíme plošnou dezinfekci plně virucidním prostředkem schváleným ministerstvem zdravotnictví.

Pracujeme v celotělových ochranných oblecích, ochranných štítech, rukavicích, respirátorech, ochranné gumové obuvi.

Aplikuje se v nemocnicích, městských budovách, úřadech, soukromé sféře atd.


Pobočka Krnov
Opavská 61
794 01 Krnov

Tel: +420 777 164 712
E-mail: info@cistimehaly.cz
Web: www.cistimestroje.cz